hero

Przedsiębiorcy

Działalność gospodarcza/spółki handlowe

W tym zakresie działalności Kancelaria oferuje m.in.:

 • pomoc w zakresie doboru formy prawnej działalności gospodarczej
 • rejestrację spółek w tym, reprezentowanie założycieli w postępowaniach rejestrowych
 • przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych w tym statutów, regulaminów, protokołów
 • pomoc w zakresie tworzenia i przeprowadzania zmian aktów inkorporacyjnych w tym, w zakresie zmian w kapitale zakładowym, umorzeń akcji lub udziałów
 • bieżącą obsługa podmiotów gospodarczych w tym, bieżące opiniowanie planowanych zdarzeń gospodarczych
 • dochodzenie należności związanych z prowadzeniem działalności
 • przygotowywanie umów, regulaminów w relacji B2B i B2C
 • doradztwo przy opracowywaniu rozwiązań pod kątem zgodności z prawem konsumenckim
 • pomoc przy wyborze środków naprawczych wobec zaistniałego już naruszenia
 • wsparcie przy likwidacji działalności gospodarczej

Prawo administracyjne

W sprawach administracyjnych Kancelaria świadczy m.in. usługi w zakresie:

 • sporządzania wniosków oraz środków odwoławczych od orzeczeń organów administracyjnych
 • reprezentacji Klienta przed organami administracji samorządowej i rządowej,
 • zastępowaniu Klient w sprawach w postępowaniu sądowo-administracyjnym (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym) w tym w sprawach cudzoziemców

Prawo pracy

W zakresie prawa pracy doradzamy naszym Klientom i wspieramy ich w następujących obszarach:

 • tworzenia umów o zatrudnienie i o zakazie konkurencji,
 • przygotowywania dokumentów wewnętrznych dla pracodawców w tym np. regulaminów pracy i wynagradzania, korzystania z mienia służbowego, odpowiedzialności za mienie,
 • reprezentacji pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych

NGO

W zakresie NGO’s pomagamy przy:

 • tworzeniu i obsłudze prawnej m.in. fundacji i stowarzyszeń,
 • tworzeniu statutów, regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych,
 • rejestracji podmiotów,
 • obsłudze bieżącej działalności.