hero

O kancelarii

Radca prawny
Magdalena Mróz-Poźniak

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu i została wpisana na listę radców prawnych pod numerem WR-2079.

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych oraz studiów prawa europejskiego.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego i prawa bankowego. Obsługuje podmioty gospodarcze wspierając je w bieżącej działalności. 

Posiada duże doświadczenie jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych i administracyjnych reprezentując zarówno klientów indywidualnych, jak również podmioty gospodarcze. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, w spółkach prawa handlowego, w tym spółkach notowanych na giełdzie oraz start-up-ów. 

Współpracowała z jednostkami administracji rządowej oraz zdobyła praktykę w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Usługi prawne świadczy w języku polskim oraz języku angielskim.

Radca prawny
Dominik Poźniak

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu i został wpisany na listę radców prawnych pod numerem WR-2373.

Specjalista z zakresu prawa spółek handlowych, w szczególności tworzenia, funkcjonowania oraz likwidacji spółek. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa spadkowego. Prowadzi obsługę prawną fundacji. 

Doświadczony prawnik in-house, obsługujący szereg spółek prawa handlowego. Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami jak i przed organami administracji publicznej.

Świadczy usługi prawne w języku polskim oraz języku angielskim.

Jak możemy Państwu pomóc?

Kancelaria jest otwarta na potrzeby Klientów. Rozumiemy zmieniający się rynek usług, a także konieczność elastyczności w kontaktach z Klientami. Dlatego oprócz tradycyjnych spotkań z Klientami w Kancelarii oferujemy Klientom możliwość skorzystania z e-porad.

Współpracujemy z renomowanym biurem rachunkowym co pozwala na zbadanie danego zagadnienia także pod kątem skutków podatkowych oraz finansowo-księgowych.

Wynagrodzenie

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów na podstawie jednorazowych konsultacji lub jednorazowych zleceń lub na podstawie umowy o stałą obsługę prawną.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem i zależy od stopnia jej skomplikowania, niezbędnego nakładu pracy, zakresu świadczonych usług oraz indywidualnych potrzeb Klienta.

Wynagrodzenie Kancelarii z tytułu udzielenia jednorazowej porady prawnej wynosi od 200 PLN brutto.

Zapraszamy Państwa do Kancelarii i skorzystania z oferowanych usług.